Jste zde
Daně

Kurz: Daň z přidané hodnoty v roce 2019

Kdy:
10.10.2019 10:00 - 12.10.2019 14:00
Kde:
Hotel Panorama, Blansko
Cena:
Maximálně 10.900 Kč bez DPH

Kurz je vhodný zejména pro daňové poradce, auditory a odborné pracovníky z účetní a daňové praxe. Předností je zejména pojetí v širších právních, účetních a procesních souvislostech, jakož i neformální diskuse a řešení konkrétních případů.

Náplň kurzu:

  1. Systém DPH.
  2. Zákon o DPH se zaměřením na poslední novelu, aktuální problémy a výklady jednotlivých ustanovení zákona a jejich systémová řešení.
  3. Směrnice rady 2006/112/ES, možnosti její přímé aplikace, připravované změny evropského práva.
  4. Judikatura Evropského soudního dvora, možnosti aplikace v tuzemsku.
  5. Diskuse v souvislostech s obchodním právem, účetnictvím a dalšími daňovými zákony.

Cena kurzu:

Společnost garantuje celkovou cenu do 10 900,00 Kč bez DPH, předpokládáme uhrazení zálohy ve výši 8.000,- Kč předem. V případě, že účastník nebude moci kurz absolvovat nebo některé noclehy a stravování zahrnuté v ceně nevyčerpá, cena se sníží. Vyúčtování provedeme do 15 dnů od posledního dne kurzu.

Přednáší:

  • Ing. Ivana Langerová (daňová poradkyně)
  • Ing. Olga Hochmannová (daňová poradkyně)
  • Ing. Jiří Škampa (daňový poradce, auditor)