Jste zde

Přednášející

Ing. Ivana Langerová

je daňovou poradkyní od roku 1996. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou činnost.

Je uznávanou odbornicí na oblast DPH, kterou se zabývá od samotného zavedení této daně v ČR v roce 1993. Několik let pracovala jako metodička na Finančním ředitelství v Brně. Lektorské činnosti se specializací právě na daň z přidané hodnoty se úspěšně věnuje přes 20 let.

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, obor finance a úvěr, ukončení r. 1990

Odborná praxe:

  • 1990 - 1991 - správce daně FÚ Brno I
  • 1992 - 1996 - metodik DPH Finančního ředitelství v Brně
  • Od 1996 - daňový poradce (BETA Brno, a.s.), specialista na DPH
  • Od 1993 - přednáší problematiku DPH pro vzdělávací agentury po celé republice (VOX Praha, Studio W, Svazy účetních, TSM Vyškov, Integra Centrum, atd.) a také v rámci přípravných kurzů Komory daňových poradců pro budoucí daňové poradce. Je zkušební komisařkou KDP ČR.

Ing. Olga Hochmannová

Ekonomické vzdělání v oboru „Podnikové finance a obchod“ na VUT v Brně.

Praxe na kontrolním oddělení FÚ, na MF ČR jako ředitelka odboru nepřímých daní / odboru DPH. V rámci této funkce se rovněž pravidelně účastnila jednání pracovních skupin Rady EU a výboru pro DPH Evropské komise v Bruselu.

Od r. 2006 působí jako OSVČ v oblasti ekonomické a daňové poradenství. Člen sekce DPH při KDP ČR, zkušební komisař KDP.

Pravidelně publikuje k problematice DPH včetně judikatury Soudního dvora EU, vede semináře a další vzdělávací akce pro několik agentur v ČR.

Ing. Jiří Škampa

je auditor a daňový poradce č. 3, byl vicepresident Komory daňových poradců ČR 15 let. 

Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a autorem řady článků v odborném tisku. Byl členem Fiscal Committee (sekce nepřímých daní) Confederation  Fiscale Europeeene se sídlem v Bruselu, byl členem výboru International Fiscal Association, Česká republika. Přednášel pro Komoru daňových poradců ČR, Komoru auditorů ČR, Justiční akademii ČR, Policii ČR, Bundesstruerberaterkammer (Německou komoru daňových poradců) a nyný přednáší pro soukromé vzdělávací agentury.

Ing. Jiří Nesrovnal

Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR

Mgr. Jan Škampa

Vystudoval právnickou fakultu v Brně a ve Vídni. V období 2007-2016 daňovým poradcem. Od roku 2013 advokátem s praxí v Brně, kde se věnuje mimo jiné sporům ve správním soudnictví proti orgánům státní správy a zastupování ve věci náhrad za nemajetkovou újmu způsobenou nepsrávným úředním postupem.